Teren placu budowy wyrównany, wyznaczone granice działki.