Zbrojenie, instalacje podposadzkowe, szalowanie – płyty fundamentowe