Realizacja kolejnych kondygnacji i płyt fundamentowych