Uzbrojenie terenu osiedla przez ENEA w sieć elektroenergetyczną wraz z montażem szafek, przyłączenia instalacji.

Wykonywanie kolejnych etapów budowy (m.in. pokrycia dachów, kominy, stolarka okienna)