Prace ziemne – kolejne domy i przygotowania pod wykonywanie płyt fundamentowych kolejnych domów