Prace ziemne, przygotowania terenu pod kolejne budynki