Rozpoczęcie prac budowlanych, wykopy pod budynki, prace drogowe