Pierwsze płyty fundamentowe z instalacjami podposadzkowymi wykonane, rozpoczęcie prac izolacyjnych, murarskich i rozpoczęcie kolejnych płyt fundamentowych